"Målet med all Yoga, oavsett vad du väljer att kalla den, är att utveckla din fulla potential som människa"
Yogastudion -rum för utveckling
en plats för eftertanke och reflektion.

Nyfikenhet
Mod, och Vilja
Nya perspektiv

Tillit

"The nature of yoga is to shine the light of awareness
into the darkest corners of th body"

(Jason Crandall)