"Målet med all Yoga, oavsett vad du väljer att kalla den, är att utveckla din fulla potential som människa"
Yogastudion -rum för utveckling

En plats för eftertanke och reflektion 

Nyfikenhet
Mod och Vilja
Nya perspektiv
Tillit

"The nature of yoga is to shine the light of awareness
into the darkest corners of the body"

Jason Crandall