Min Studio
Yogastudion ligger ute på Antuna Gård. Ett gammalt kalvstall har blivit en vacker och ombonad Shala.
En plats för dig att "bara vara". I det varandet komma i kontakt med din fulla potential.

Antuna Gård

I en backsluttning norr om herrgården ligger ett järnåldersgravfält som vittnar om att
Antunas anor åtminstone sträcker sig tillbaka till Vikingatid.
Det består av 25 gravar av vilka alla, utom en skeppssättning, är runda stensättningar.

I herrgårdens numera nästan helt igenlagda park, i strandsluttningen väster om huvudbyggnaden,
finns också två runstenar från 1000-talet.
Blandade bilder

Se fler bilder på Facebooksidan Yogastudion -rum för utveckling
KARTA