Kurser våren 2024
Kursstart v. 2
Mindre grupper (max 14).

Personligt, och med dig i fokus.
Hatha Yoga
Hatha Yoga, ett samlingsnamn för alla former av fysisk yoga.  
I Yogan är flödet fritt och föränderligt.

Inget pass är riktigt det andra likt, och vi anpassar oss efter grupp och dagsform.  

All yoga syftar till att skapa balans i kroppens energisystem, att uppnå fysisk och psykisk hälsa
och inte minst till personlig utveckling.

Vi inleder passen med andning och närvaro. Följt av fysiska flöden.
Alla pass avslutas med ett par Yin former samt en lång och skön vila.


Tisdagar 19:00 90 minuter
21 ggr. 5355:-
(Uppehåll v. 9) Lördagar 9:00 90 minuter
16 ggr. 4080:-
(Uppehåll v. 4, 9, 11, 13, 18, 21) 
Anmälan: victoriaekesund@hotmail.com
(Anmälan är bindande)
Ashtangayogalike
Ashtanga Yogans tradition sträcker sig flera tusen år bakåt i tiden.
Ashtanga Yogans förgrundsgestalt i modern tid är Sri K. Pattabhi Jois (1915-2009).
Det är genom hans undervisning och kunskap som metoden och traditionen spridits över världen.

Ashtanga Yogan följer en given ordning. Vi håller oss till förta serien,
men tar även in asanas från den andra serien för att på så sätt få ett flöde som är komplett för kropp och sinne.
"Ashtanga Yoga Like"; jag tar mig även friheten att ta in lite musik och yin ibland. Efter de stående asanas låter vi kreativitet och dagsform ta över.


Yin Yoga
Vi mår alla bra av balans!

Vi lever i ett samhälle som domineras av en yang- (sträva och  prestera) energi.
Yin Yogan är en lugn och meditativ yogaform där fokus ligger på
kroppens yin delar som bindvävnad, leder och ligament.
Yin Yoga bygger på Tao yogans väl beprövade kinesiska övningar.

På ett fysiskt plan är kroppens yindelar de som finns närmast vårt skelett,
våra leder,  ligament och bindväv. Delar i kroppen vi sällan kommer åt i annan träning.
Det är framförallt områdena kring höfterna, låren, bäckenet
och nedre delen av ryggraden som man jobbar med.

I Yin Yogan håller vi former under en längre tid, 3-5 minuter.
Vi låter musklerna vara avslappnade, och låter kroppen mjukna med hjälp av medveten andning.
Många kan uppleva en form av smärta i samband med att vi även kommer i kontakt med bindväven.
Genom att stanna kvar i positionen och andas igenom det som eventuellt kommer upp,
är Yin Yogan otroligt rensande och stärkande både mental och fysisk.

Några av de många fördelarna med Yin Yoga;

Lugnande och balanserande för nervsystemet
Stimulerar kroppens inre organ
Ökar energiflödet, prana/qi i kroppen
Kroppen rensas från slaggprodukter
Öka vår flexibilitet i höfter och ryggrad
Tränar närvaro i nuet, mindfulness
Ger djup avslappning
Hitta balanen mellan yin och yang i oss, -och våra liv

Tisdagar 17:00
21 ggr. 5355:-
(Uppehåll v. 9)

Onsdagar 10:30 75 minuter
21 ggr. 4310:-
(Uppehåll v. 9)

Onsdagar 19:00 90 minuter
20 ggr. 5100:-
(Uppehåll v. 9)

Anmälan: victoriaekesund@hotmail.com
(Anmälan är bindande)
Yoga för män
Yoga för män

Vi gör ingen skillnad på grupperna.

Generellt sett  har män snävare bäcken, kortare hamstrings  (och mer muskelmassa än tjejer).

Yogan ger dig en smidigare kropp. Rörlighet och flexibilitet kommer inte bara från isolerad stretching av enskilda muskler,
utan från helhetsrörelser som vi är födda att utföra.

Yogan hjälper också till att hitta fokus och ett mantalt lugn,
samt en bättre och djupare andning som ökar ditt  välbefinnande.
Du blir mer närvarande, vilket gör att du kan nyttja en större del av din potential.

När du är i balans är du också i din full kraft!

"In order to be effective you need not only virtue but also mental strength."
Aristotle


Gravidyoga
Gravidyogan förebereder dig fysisk och mentalt inför förlossningen och
ökar välbefinnandet för både dig och ditt barn under graviditeten.  

Att föda utan rädsla
 
Trots att vi föder barn i ett av världens säkraste länder blir vi allt räddare för att föda.
Kontrollbehov, trygghetsberoende och ovana att hantera motgångar är en del av förklaringen
till att så många unga kvinnor söker hjälp för förlossningsrädsla idag.
Yogan hjälper oss att hitta den inneboende kraften, att hitta andningen och att  lära oss
att lita på vår kropp, och på vårt barn!

“The knowledge of how to give birth without outside interventions lies deep within each woman.
Successful childbirth depends on the acceptance of the process.”

(Suzanne Arms)

Gravidyogan är mjuk och inkännande och stort fokus ligger på andning,
vila och mindfulness.


Pilates
Pilates gör dig stark och smidig.  
När kroppens alla muskler är i balans och  samverkar på bästa sätt kan du använda kroppen effektivt och skonsamt.
Andning, koncentration och kvalitet är nyckelord när du utför övningarna,
det ger i sin tur kroppskontroll och god hållning.

Pilatesmetoden har visat sig mycket lämplig som rehab-träning för tex rygg och nackbesvär.

Pilates är en träningsform som skapades i början av 1900-talet av tysk-amerikanen Joseph Pilates.

Joseph Pilates upptäckte att om man använder kropp och sinne tillsammans kan man stärka de djupa hållningsmusklerna
och rätta till muskulär obalans, förbättra hållningen, skydda ländryggen och ge spänst åt hela kroppen.
Han talade om vikten av fysisk aktivitet för vår hälsa, både för att stärka vårt immunförsvar och
behålla en stark och rörlig kropp livet ut.

Personlig Träning
För mig handlar personlig träning om så mycket mer än bara den fysiska träningen.

Vårt förhållande till oss själva, och andra påverkar i allra högsta grad hur vi mår, och vilka resultat vi får.
Vår syn på oss själva, våra tankar, känslor och handlingar är helt avgörande!
Även vårt förhållande till sömn och kost är av betydelse. Allt påverkar vår hälsa.

Med personlig träning får du hjälp med planering, upplägg och motivation; synliggöra ditt ”varför”, och faktiska syfte.

Vi tittar på dina behov och önskninar,
och sätter upp realistiska mål som funkar i din vardag, och är hållbara även på sikt.
Du behöver inte leva och andas träning, låt det få bli en liten, men naturlig del av din vardag.

#hjärnstark
#lifestrong

Kontakt: victoriaekesund@hotmail.com
Anpassat för ert företag


Hjärnstark

Ett stilla sinna ger tillgång till glädje, kreativitet, och mod att tänka utanför boxen.

Flera studier pekar på att regelbunden yoga

- minskar känslan av stress

- förbättrar vår sömn
- är muskelsavslappnande
och lindrar kronisk smärta
 
Yogan leder till ökat välbefinnande.

Boka en upplevelsebaserad föreläsning där vi varvar teori och praktik.

Balans i livet; för en frisk, stark och hållbar kropp.

Kontakt: victoriaekesund@hotmail.comHolistisk Coachning
- aktivt lyssnande”Du bär svaren inom dig"

Ge dig själv tid, och utrymme, att sakta ner, andas ut, och känna in.

Bortom tankebruset, de invanda, repetitiva tankarna, alla intryck och föreställningar är det lättare att komma i kontakt med ditt autentiska jag. Något djupt och viktigt inom dig.

Genom att "tänka högt";
- blir det enklare att höra den inre rösten, och komma i kontakt med din inre visdom och sanning.

Du vet,
- bortom tvivlet, och det invanda

"That beautiful next level,
-that´s what you need to focus on."

victoriaekesund@hotmail.com