YOGA
"Genom yogan lär vi oss att vara i nuet,
 vilket gör att vi lättare kan hantera vadagens prövningar."

Yoga ger dig kraft!
Din kropp blir starkare och smidigare, samtidigt som du blir mentalt lugnare och mer fokuserad.

Vi använder oss av den fantastiska yogan för fysisk och mental utveckling.
Yogastudion erbjuder ett rum för Personlig Utveckling.

Stanna upp och möt dig själv!
Du är Fantastisk. Klok. Spännande. Rolig, Kreativ. Empatisk. Smart. Vacker, och full av potential.


Vad är yoga?
 

Yogan har sitt ursprung i Indien den ger oss kunskap om kopplingen mellan kropp, själ och livet självt.
 
Yogan kombinerar fysiska rörelser med andning och meditation för att skapa fysisk och psykisk hälsa.
Ordet yoga kommer från verbet ”yuj” (sanskrit), som betyder "att förena";
tanken är att man förenar kroppen och sinnet
(och på ett högre plan, sitt medvetande med det universella medvetandet. Vi hör ihop.).  

Yoga är fri från prestation, mål och resultat,
fokus är på själva upplevelsen och processen i sig.

Yogaställningarna (asanas) utformades för att vitalisera och balansera kroppen och dess funktioner.
Andningstekniken (pranayama) bygger på konceptet att andningen är källan till liv och energi (prana) i kroppen.
Med hjälp av yogaställningar och andning kan vi uppnå ett balanserat sinne, och en stark kropp.

Yogan har många positiva effekter;

Fysiskt blir du starkare, smidigare och får bättre kroppshållning.
Blodgenomströmningen och syresättning ökar i hela kroppen vilket är bra för kroppens alla organ.
Genom yogan minskar stressen i kroppen och du får bättre sömn,
och med tiden leder yogan till ett jämnare humör där du har kontakt med dig själv och dina känslor.

"Yoga is ultimately about learning who we are
and see that we are all the same inside".

(Nicolai Bachman)
 

Patanjalis Yoga sutra

Enligt yogasutrorna är det ultimata syftet med yoga att nå frihet (kaivalya).
Patañjalis Yoga sūtra  har fyra kapitel, av vilka det första behandlar vad som kännetecknar och är syftet med yogan.  
I den andra delen förklaras hur man kan uppnå det målet. I den tredje delen beskrivs de övernaturliga krafter som yogautövandet kan medföra . I den fjärde delen framläggs vad som kännetecknar befrielsen.

Patanjalis Yoga sutra (II.29-II.46, Sadhanapadah)

Yama – vårt förhållningssätt till vår omgivning

  •  Ahimsa – att vara hänsynsfull och omtänksam mot oss själva och andra, särskilt de som har det svårt eller sämre.
  •  Satya – korrekt kommunikation i tal, skrift, gester och handlingar.
  •  Asteya – förmågan att motstå önskan att äga sådant som inte tillhör oss.
  •  Brahmacharya – avhållsamhet.
  •  Aparigraha – att inte vara girig eller förmågan att endast ta emot det som är lämpligt och passande.

Niyama – vårt förhållningssätt till oss själva

  •  Sauca – förmågan att hålla rent runt omkring oss och inom oss.
  •  Santosa – att kunna vara nöjda med det vi har och det vi inte har.
  •  Tapas – avlägsnande av orenheter i våra fysiska och mentala system genom korrekta vanor i fråga om sömn, motion, mat och vila.
  •  Svadhyaya – studiet av de gamla texterna.
  •  Ishvara pranidhana – tron på en högre intelligens, ett högre väsen.
Asana – kroppsövningar

Pranayama – andningsövningar
Pratyahara – kontroll av sinnesorganen
Dharana – förmågan att fokusera på ett valt objekt
Dhyana – förmågan att skapa en interaktion med det vi försöker förstå
Samadhi – fullständigt uppgående i det objekt som ska förstås

Alla åtta delar är sammanflätade, men det kan vara lämpligt att börja med asana och pranayama.