Yoga

Genom yogan lär vi oss att vara i nuet,
 vilket gör att vi lättare kan hantera vardagens många prövningar.

Yogan ger dig kraft;
din kropp blir starkare och smidigare,
och samtidigt får du ett mentalt lugn, som gör dig mer närvarande, fokuserad - och levande.


Yogastudion erbjuder ett rum för Personlig Utveckling.

Stanna upp och möt dig själv.
Du är Fantastisk. Klok. Spännande. Rolig, Kreativ. Empatisk. Smart. Vacker, och full av potential.Vad är yoga?
 

Yogan har sitt ursprung i Indien. Yogan ger oss kunskap om kopplingen mellan kropp, själ och själva livet.

En handbok i att konsten att vara människa, och att leva i samklang och harmoni här på jorden.
 
Yogan kombinerar rörelser, andning och meditation (medveten närvaro) för att skapa fysisk och psykisk hälsa.
Ordet yoga kommer från verbet ”yuj” (sanskrit), som betyder "att förena";
tanken är att man förenar kroppen och sinnet
(och på ett högre plan, sitt medvetande med det universella medvetandet. Vi hör ihop).  

Yoga är fri från prestation, och "mål",
fokus är på själva upplevelsen och processen i sig. Och yogan går alltid bra,

- vi får precis det vi behöver.Yogan har många positiva effekter:

Fysiskt blir du starkare, smidigare och får bättre kroppshållning.
Blodgenomströmningen och syresättning ökar i hela kroppen vilket är bra för kroppens alla organ.
Genom yogan minskar stressen i kroppen och du får bättre sömn,
och med tiden leder yogan till ett jämnare humör där du har kontakt med dig själv och dina känslor.

"Yoga is ultimately about learning who we are
and see that we are all the same inside".

Nicolai Bachman
 

Patanjalis Yoga sutra

Enligt yogasutrorna är det ultimata syftet med yoga att nå frihet (kaivalya).
Patañjalis Yoga sūtra  har fyra kapitel, av vilka det första behandlar vad som kännetecknar och är syftet med yogan.  
I den andra delen förklaras hur man kan uppnå det målet. I den tredje delen beskrivs de övernaturliga krafter som yogautövandet kan medföra . I den fjärde delen framläggs vad som kännetecknar befrielsen.

Patanjalis Yoga sutra (II.29-II.46, Sadhanapadah)

Yama – vårt förhållningssätt till vår omgivning

  •  Ahimsa – att vara hänsynsfull och omtänksam mot oss själva och andra, särskilt de som har det svårt eller sämre.
  •  Satya – korrekt kommunikation i tal, skrift, gester och handlingar.
  •  Asteya – förmågan att motstå önskan att äga sådant som inte tillhör oss.
  •  Brahmacharya – avhållsamhet.
  •  Aparigraha – att inte vara girig eller förmågan att endast ta emot det som är lämpligt och passande.

Niyama – vårt förhållningssätt till oss själva

  •  Sauca – förmågan att hålla rent runt omkring oss och inom oss.
  •  Santosa – att kunna vara nöjda med det vi har och det vi inte har.
  •  Tapas – avlägsnande av orenheter i våra fysiska och mentala system genom korrekta vanor i fråga om sömn, motion, mat och vila.
  •  Svadhyaya – studiet av de gamla texterna.
  •  Ishvara pranidhana – tron på en högre intelligens, ett högre väsen.
Asana – kroppsövningar

Pranayama – andningsövningar
Pratyahara – kontroll av sinnesorganen
Dharana – förmågan att fokusera på ett valt objekt
Dhyana – förmågan att skapa en interaktion med det vi försöker förstå
Samadhi – fullständigt uppgående i det objekt som ska förstås

Alla åtta delar är sammanflätade, men det kan vara lämpligt att börja med asana och pranayama.